Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
6925
Đang online
96
DANH SÁCH CẢNG THỦY NỘI ĐỊA TIẾP NHẬN TÀU BIỂN VN

                            DANH SÁCH CẢNG THỦY NỘI ĐỊA  TIẾP NHẬN TẦU BIỂN VIỆT NAM

                                                  VÀ PHƯƠNG TIỆN THỦY NƯỚC NGOÀI

  

TT

Tên cảng thủy nội địa

Vị trí

(km, phía bờ, sông, kênh)

Cấp kỹ thuật

Khả năng

 tiếp nhận tầu biển

Cảng vụ quản lý

1

Cảng bến Kiền

Km 3+200 – km 3+850, bờ Phải sông Cấm

II

Mớn nước: ≤  4m

CV1

2

Cảng Chinfon

Km 1+660 – km 1+800, bờ Phải sông Đá Bạch

II

Mớn nước: ≤  5m

CV1

3

Cảng Phúc Sơn

Km 0 – km 0+501, bờ Trái sông Kinh Thày

II

Trọng tải: ≤  2.000T

CV1

4

Cảng Hoàng Thạch

Bờ Phải sông Mạo Khê

II

Mớn nước: ≤  2,5m

CV1

5

Cảng Đông Bắc

Vịnh Bái Tử Long

II

Trọng tải: ≤ 15.000DWT

CV1

6

Cảng Phú Thái

Km 19+600 – km 19+900, bờ Phải sông Kinh Môn

IV

Mớn nước: ≤  2,5m

CV2

7

Cảng Hoàng Gia

Km 11+690 – km 12+00, bờ Phải sông Kinh Môn

II

Mớn nước: ≤  4,2m

CV2

8

Cảng Ninh Phúc

Km 72, bờ Phải sông Đáy

I

Trọng tải: ≤  3.000T

CV2

9

Cảng xăng dầu dầu khí Ninh Bình

Km 71+800 – Km 71+830, bờ Phải sông Đáy

IV

Mớn nước: ≤  2,5m

CV2

10

Cảng Long Sơn

Km 65+500, bờ Phải sông Đáy

II

Mớn nước: ≤  3,7m

CV2

11

Cảng đạm Ninh Bình (Cảng Tiến Hưng cũ)

Km 69+990 – km 70+340, bờ Phải sông Đáy

III

Trọng tải: ≤  1.500T

Mớn nước: ≤  3m

CV2

12

Cảng Vissai

Km 72+676 – km 72+976, bờ Phải sông Đáy

II

Mớn nước: ≤  3,5m

CV2

13

Cảng Hải Long

Km 73+536 – km 73+740, bờ Trái sông Đáy

III

Mớn nước: ≤  2,5m

CV2

14

Cảng Phúc Lộc

Km 71+250 – km 71+770; km 71+830- km 72+760, bờ Phải sông Đáy

III

Trọng tải: ≤ 3.000DWT

CV2

15

Cảng An Long

Km 12+850, bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông

I

Trọng tải: ≤ 3.000DWT

CV3

16

Cảng Hoàng Tuấn

Km 18+320 – km 18+520 và Km 19+010 – km 19+100, bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông

I

Trọng tải: ≤ 2.500DWT

CV3

17

Cảng Bourbon Bến Lức

Km 19+959 – km20+350, bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông

I

Trọng tải: ≤ 5.000DWT

CV3

18

Cảng Thành Tài

Km 32+600, bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông

III

Trọng tải: ≤ 5.000DWT

CV3

19

Cảng Long Bình

Km 32+781 – km 33+578, bờ Phải sông Đồng Nai

III

Mớn nước: ≤  5m

CV3

20

Cảng Xi măng Sài Gòn

Km 33+500 – km 33+578, bờ Phải sông Đồng Nai

IV

Mớn nước: ≤  1m

CV3

21

Cảng Bình Long

Km 192+420 – km 192+800, bờ Phải sông Hậu

III

Trọng tải: ≤  10.000T

 Mớn nước: ≤  2,5m

CV4

22

Cảng Long Đức

Km 47+450 – 47+550, bờ Phải sông Cổ Chiên

III

Trọng tải: ≤  10.000T

 Mớn nước: ≤  2,5m

CV4

23

Cảng Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quang Vinh

Km 97+270 – km 97+329, bờ Phải sông Cổ Chiên

III

Mớn nước: ≤  1,8m

CV4

24

Cảng Bảo Mai

Km 142+456 – km 142+557, bờ Trái sông Hậu

III

Trọng tải: ≤  10.000T

 Mớn nước: ≤  2,5m

CV4

25

Cảng vận tải tổng hợp Hậu Giang

Km 5+490,5 – km 5+523,5 bờ Phải, rạch Cần Thơ

IV

Mớn nước: ≤  2,6m

CV4

26

Cảng hành khách Châu Đốc

Km 216+244 – km 216+356, bờ Phải sông Hậu

II

Mớn nước: ≤  1,5m

CV4

27

Cảng Mê Kông

Km 124 + 510 đến Km 124 +614 bờ Phải sông Tiền

II

Mớn nước: ≤  5,2m

CV4

Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ