Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
29347
Đang online
105
QUẢN LÝ TÀU BIỂN VÀ THUYỀN VIÊN
Tra cứu
Tìm theo số hiệu:
Tìm trong trích yếu:

Ngày ban hành:
Từ
Đến

Ngày có hiệu lực:
Từ
Đến
Tìm theo loại Văn bản:
Tìm theo CQ ban hành:
Số hiệuNgày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu nội dung
CHHVN-ĐKTBTV01/11/2019KhácThông báo Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn không còn giá trị sử dụng
15/2019/TT-BGTVT26/04/2019Thông tưThông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiêt bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải
4399/CHHVN-ĐKTBTV07/11/2018Thông báoV/v: Thông báo Sổ thuyền viên không còn giá trị sử dụng
Quy trình đăng ký tàu biển không thời hạn 08/11/2018KhácQuy trình đăng ký tàu biển không thời hạn
4344/CHHVN-ĐKTBTV02/11/2018KhácGCNKNCM và GCNGCNKNCM không còn giá trị sử dụng
4107/CHHVN-ĐKTBTV22/10/2018Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKNCM
3596/CHHVN-ATANHH14/09/2018Công điệnCông điện
Thư ngỏ ngày Thuyền viên thế giới 25/06/2018KhácThư ngỏ ngày Thuyền viên thế giới
721/CHHVN-ĐKTBTV23/02/2018Thông báoHủy hộ chiếu thuyền viên
4167/CHHVN-TCCB16/10/2017KhácV/v đăng ký Chương trình Thạc sỹ hàng hải tại Trường Đại học Hàng hải thế giới năm 2018
4105/CHHVN-ĐKTBTV11/10/2017Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKHCNM
102/2017/NĐ-CP01/09/2017Nghị địnhNghị Định về biện pháp bảo đảm
3666/CHHVN-ĐKTBTV12/09/2017Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKNCM
Tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn kỹ thuật về bố trí bá17/08/2017KhácTiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn kỹ thuật về bố trí báo hiệu hàng hải
23/2017-TT-BGTVT28/07/2017Thông tưThông tư Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký tàu biển thuyền viên trên tàu biển Việt Nam
924/QĐ-CHHVN28/06/2017Quyết địnhQĐ về việc ban hành chương trình khung đào tạo nhân viên đại lý tàu biển
2050/CHHVN-ĐKTBTV29/05/2017Thông báoV/v Thông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
2049/CHHVN-ĐKTBTV29/05/2017Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKNCM
1726/CHHVN-ĐKTBTV09/05/2017Thông báoV/v Thông báo hủy hộ chiếu thuyền viên
1403/CHHVN-ĐKTBTV14/04/2017Thông báoV/v Thông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
1353/CHHVN-ĐKTBTV12/04/2017Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKNCM
1307/CHHVN-ĐKTBTV07/04/2017Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKNCM
1308/CHHVN-ĐKTBTV07/04/2017Thông báoV/v Thông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
122/CHHVN-ĐKTBTV13/01/2017Thông báoV/v Thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
4060/CHHVN-ĐKTBTV17/10/2016Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKNCM
886/QĐ-CHHVN04/07/2016Quyết địnhQuyết định Công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, Khóa 16 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
2517/CHHVN-ĐKTBTV04/07/2016Báo cáoV/v báo cáo thống kê tàu biển
1217/TB-CHHVN29/03/2016Thông báoThông báo: danh sách các cơ sở y tế khám sức khỏe cho thuyền viên
874/CHHVN-ĐKTBTV16/03/2016Thông báoThông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
875/CHHVN-ĐKTBTV16/03/2016Thông báoThông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
875/CHHVN-ĐKTBTV08/03/2016Thông báoThông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
122/QĐ-CHHVN22/02/2016Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyuển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, Khóa 05-Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng
124/QĐ-CHHVN22/02/2016Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyuển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, Khóa 11-Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
121/QĐ-CHHVN22/02/2016Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyuển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành Khóa 08- Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng
120/QĐ-CHHVN22/02/2016Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyuển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành Khóa 27- Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng
514/CHHVN-ĐKTBTV04/02/2016Thông báoV/v Thông báo huuỷ GCNKNCM
119/QĐ-CHHVN22/02/2016Quyết địnhQuyết định Công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm quản lý Khóa 10-Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh
560/CHHVN-ĐKTBTV17/02/2016Thông báoV/v Thông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
585/CHHVN-ĐKTBTV18/02/2016Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKNCM
572/CHHVN-AT&ANHH18/02/2016Thông báoV/v kết quả kiểm tra tàu biển tháng 02 năm 2016
62/QĐ-CHHVN26/01/2016Quyết địnhQĐ công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, Khóa 01 - Trường Cao đẳng Hàng hải I
73/QĐ-CHHVN29/01/2016Quyết địnhQuyết định Công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành Khóa 01-Trường Cao đẳng Hàng hải I
51/QĐ-CHHVN22/01/2016Quyết địnhQuyết định Công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, Khóa 10 - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
311/CHHVN-ĐKTBTV21/01/2016Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKNCM
102/CHHVN-ĐKTBTV08/01/2016Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKNCM
5403/CHHVN-ĐKTBTV31/12/2015Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKNCM
5312/CHHVN-ĐKTBTV25/12/2015Thông báoThông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
5311/CHHVN-ĐKTBTV25/12/2015Thông báoThông báo hủy GCNKNCM
5173/TB-CHHVN17/12/2015Thông báoThông báo về cơ sở y tế khám sức khỏe cho thuyền viên
1415/QĐ-CHHVN16/12/2015Quyết địnhQuyết định Công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành Khóa 26 - Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng
1413/QĐ-CHHVN16/12/2015Quyết địnhQuyết định Công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, Khóa 04 - Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng
1412/QĐ-CHHVN16/12/2015Quyết địnhQuyết định Công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, Khóa 09 - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
1411/QĐ-CHHVN16/12/2015Quyết địnhQuyết định Công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, Khóa 06 - Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM
5111/CHHVN-ĐKTBTV11/12/2015Thông báoThông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
5110/CHHVN-ĐKTBTV11/12/2015Thông báoThông báo hủy GCNKNCM
5029/CHHVN-ĐKTBTV07/12/2015Thông báoV/v Thông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
1283/QĐ-CHHVN26/11/2015Quyết địnhQuyết định Công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành khóa 26-Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP.HCM
1294/QĐ-CHHVN27/11/2015Quyết địnhQuyết định Công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm quản lý Khóa 15-Trường Cao đẳng Hàng hải I
4794/CHHVN-ĐKTBTV23/11/2015Thông báoThông báo hủy GCNKNCM
4642/CHHVN-ĐKTBTV12/11/2015Thông báoThông báo hủy GCNKNCM
4410/CHHVN-ĐKTBTV28/10/2015Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKNCM
4411/CHHVN-ĐKTBTV28/10/2015Thông báoV/v Thông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
4291/CHHVN-ĐKTBTV19/10/2015Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKNCM
1065/QĐ-CHHVN13/10/2015Quyết địnhQĐ Công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm quản lý Khóa 32-Trường ĐH GTVT TP.Hồ Chí Minh
1036/QĐ-CHHVN07/10/2015Quyết địnhQĐ công nhận trúng tuyển và Cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, Khóa 13 - Trường CĐ Hàng hải I
4119/CHHVN-ĐKTBTV05/10/2015Thông báoThông báo hủy GCNKNCM
3898/CHHVN-ĐKTBTV23/09/2015Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKNCM
3897/CHHVN-ĐKTBTV29/09/2015Thông báoV/v thông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
377716/09/2015Công văn điều hànhV/v triển khai sử dụng phần mềm Quản lý thuyền viên và thống nhất ký hiệu, mã số trên chứng chỉ, số thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên
926/QĐ-CHHVN10/09/2015Quyết địnhQĐ công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, Khóa 03-Trường CĐ nghề Bách nghệ Hải Phòng
925/QĐ-CHHVN10/09/2015Quyết địnhQĐ công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành Khóa 25-Trường CĐ nghề Bách Nghệ HP
927/QĐ-CHHVN10/09/2015Quyết địnhQĐ công nhận truyến tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải trách nhiệm vận hành khóa 25-Trường CĐ Nghề HH TP.HCM
3718/CHHVN-ĐKTBTV10/09/2015Thông báoV/v Thông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
3717/CHHVN-ĐKTBTV10/09/2015Thông báoV/v Thông báo hủy GCNKNCM
3354/CHHVN-ĐKTBTV18/08/2015Thông báoThông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
3254/CHHVN-ĐKTBTV12/08/2015Thông báoThông báo hủy GCN BCC
3253/CHHVN-ĐKTBTV12/08/2015Thông báoThông báo hủy GCNKVCM
3174/TB-CHHVN06/08/2015Thông báoThông báo Văn bản Quy phạm pháp luật
3185/CHHVN-ĐKTBTV06/08/2015Thông báoThông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
3184/CHHVN-ĐKTBTV06/08/2015Thông báoThông báo hủy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
3075/CHHVN-ĐKTBTV30/07/2015Thông báoThông báo hủy giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu
3074/CHHVN-ĐKTBTV30/07/2015Thông báoThông báo hủy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
3005/CHHVN-ĐKTBTV24/07/2015Thông báoThông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
639/QĐ-CHHVN14/07/2015Thông báoCông nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành Khóa 2 - 2015, Trường Đại học hàng hải Việt Nam
638/QĐ-CHHVN14/07/2015Quyết địnhCông nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, Khóa 06 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
2834/CHHVN-DKTBTV15/07/2015Thông báoThông báo hủy hộ chiếu thuyền viên
2835/CHHVN-DKTBTV15/07/2015Thông báoThông báo hủy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
2207/CHHVN-ĐKTBTV03/06/2015Thông báoThông báo hủy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
2203/CHHVN-ĐLTBTV03/06/2015Thông báoThông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
Số: 1052/CHHVN-TCCB26/03/2015Dự thảo văn bảnVề việc góp ý các chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn
Số: 219/QĐ-CHHVN26/03/2015Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành Khóa 1-2015, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Số: 183/QĐ-CHHVN13/03/2015Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành Khóa 23 - Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng
Số: 115/QĐ-CHHVN11/02/2015Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm quản lý Khóa 31 - Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Số: 114/QĐ-CHHVN11/02/2015Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, Khóa 04 - Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Số: 90/QĐ-CHHVN30/01/2015Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành Khóa 05 - Trường Cao đẳng Hàng hải I
Số: 588/QĐ-CHHVN16/07/2014Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, Khóa 04 - Trường Cao đẳng Hàng hải I
Số: 437/QĐ-CHHVN26/06/2014Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm quản lý Khóa 06 - Trường Cao đẳng Hàng hải I
Số: 356/QĐ-CHHVN03/06/2014Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành Khóa 20 - Trường Cao đẳng nghề hàng hải TP. Hồ Chí Minh
Số: 343/QĐ-CHHVN30/05/2014Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm quản lý Khóa 34 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Số: 275/QĐ-CHHVN08/05/2014Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan kỹ thuật điện, Khóa 01 - Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh
Số: 270/QĐ-CHHVN07/05/2014Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm quản lý Khóa 30 - Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh
Số: 260/QĐ-CHHVN05/05/2014Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành Khóa I-2014, Trường Đại học Hàng hải VN
Số: 228/QĐ-CHHVN17/04/2014Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành Khóa 02 - Trường Cao đẳng Hàng hải I
Số: 227/QĐ-CHHVN16/04/2014Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành Khóa 01 - Trường Cao đẳng Hàng hải I
Số: 226/QĐ-CHHVN16/04/2014Quyết địnhQuyết định công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, Khóa 01 - Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí MInh
Số 220/2012/TTLT-BTC-BGTVT24/12/2012Thông tưThông tư liên tịch hướng dẫn việc bảo đảm chi phí bắt giữ tàu biển và duy trì hoạt động của tàu biển trong thời gian bị bắt giữ từ ngân sách nhà nước
Số 104/2012/NĐ-CP05/12/2012Nghị địnhNghị định quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số 2216 /CHHVN – ĐKTB&TV16/08/2012Công văn điều hànhCông văn số 2216 /CHHVN – ĐKTB&TV ngày 16/8/2012 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Thông báo huỷ GCNKNCM, GCN
Số 2217 /CHHVN – ĐKTB&TV 16/08/2012Công văn điều hành Công văn số 2217 /CHHVN – ĐKTB&TV ngày 16/8/2012 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Thông báo huỷ Hộ chiếu thuyền viên
Số 1237//CHHVN – ĐKTB&TV 16/05/2012Công văn điều hànhSố 1237//CHHVN – ĐKTB&TV ngày 16/5/2012 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v thông báo huỷ Hộ chiếu thuyền viên
Số 1015 /CHHVN – ĐKTB&TV 20/04/2012Công văn điều hànhSố 1015 /CHHVN – ĐKTB&TV ngày 20/4/2012 của Cục HHVN v/v thông báo huỷ Hộ chiếu thuyền viên
Số 998/CHHVN – ĐKTB&TV 18/04/2012Công văn điều hànhSố 998/CHHVN – ĐKTB&TV ngày 18/4/2012 của Cục HHVN v/v thông báo huỷ Hộ chiếu thuyền viên
Số 999/CHHVN – ĐKTB&TV 18/04/2012Công văn điều hànhSố 999/CHHVN – ĐKTB&TV ngày 18/4/2012 của Cục HHVN về việc Thông báo huỷ GCNKNCM, GCN
Số 11/2012/TT- BGTVT12/04/2012Thông tưThông tư số 11/2012/TT- BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ GTVT Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Số 05/2012/TT-BGTVT06/03/2012Thông tưThông tư số 05/2012/TT-BGTVT ngày 06/3/2012 của Bộ GTVT Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
Số: 07/2012/TT-BGTVT21/03/2012Thông tưThông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/3/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
Số 730/CHHVN-ĐKTV&TV22/03/2012Công văn điều hànhCông văn số 730/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 22/3/2012 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
Số 729/CHHVN-ĐKTB&TV22/03/2012Thông báoCông văn số 729/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 22/3/2012 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thông báo hủy GCNKNCM, GCN
số 431/CHHVN – ĐKTB&TV27/02/2012Công văn điều hànhCông văn số 431/CHHVN – ĐKTB&TV ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thông báo huỷ GCNKNCM, GCN
Số 432/CHHVN – ĐKTB&TV27/02/2012Công văn điều hànhCông văn số 432/CHHVN – ĐKTB&TV ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thông báo huỷ HCTV
Công văn số 220/CHHVN-ĐKTB&TV02/02/2012Công văn điều hànhCông văn số 220/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 02/02/2012 của Cục HHVN về việc Thông báo hủy Hộ chiếu thuyền viên
Số 154 /CHHVN – ĐKTB&TV18/01/2012Công văn điều hànhThông báo huỷ GCNKNCM, GCN
06/2009/TT-BGTVT16/06/2009Thông tưThông tư của BGTVT số 06/2009/TT-BGTVT ngày 16/06/2009 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhật vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
52/2005/QĐ-BGTVT27/10/2005Quyết địnhQuyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ