Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
29265
Đang online
23
QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI
Tra cứu
Tìm theo số hiệu:
Tìm trong trích yếu:

Ngày ban hành:
Từ
Đến

Ngày có hiệu lực:
Từ
Đến
Tìm theo loại Văn bản:
Tìm theo CQ ban hành:
Số hiệuNgày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu nội dung
194/QĐ-CHHVN10/02/2020Quyết địnhQuyết định của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố Danh bạ luồng hàng hải năm 2019
35/2019/TT-BGTVT09/09/2019Thông tưThông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển
16/2019/TT-BGTVT03/05/2019Thông tưThông tư số 16/2019/TT-BGTVT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam
14/2019/TT-BGTVT24/04/2019Thông tưThông tư số 14/2019/TT-BGTVT ngày 24/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai
07/2019/TT-BGTVT14/02/2019Thông tưThông tư số 07/2019/TT-BGTVT ngày 14/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải
02/2019/TT-BGTVT11/01/2019Thông tưThông tư số 02/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
58/2018/TT-BGTVT14/12/2018Thông tưThông tư số 58/2018/TT-BGTVT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế
57/2018/TT-BGTVT14/12/2018Thông tưThông tư số 57/2018/TT-BGTVT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị
55/2018/TT-BGTVT20/11/2018Thông tưThông tư số 55/2018/TT-BGTVT ngày 20/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn
47/2018/TT-BGTVT 24/08/2018Thông tưThông tư số 47/2018/TT-BGTVT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước Cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang
46/2018/TT-BGTVT20/08/2018Thông tưThông tư số 46/2018/TT-BGTVT ngày 20/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước Cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nam Định
01/2018/TT-BGTVT03/01/2018Thông tưThông tư số 01/2018/TT-BGTVT ngày 03/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quảng lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh
159/2018/NĐ-CP28/11/2018Nghị địnhNghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
147/2018/NĐ-CP24/10/2018Nghị địnhNghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
16/2018/NĐ-CP02/02/2018Nghị địnhNghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
1201/QĐ-BGTVT14/08/2018Pháp lệnhQuyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam, giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
845B/QĐ-CHHVN08/08/2018Quyết địnhQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở : Công trình bến cảng-Tiêu chuẩn kiểm định
3655/QĐ-BGTVT22/05/2018Quyết địnhQuyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam Bộ ( Nhóm 5 ) giai đoạn đến năm 2020 , đinh hướng đến năm 2030
2072/QĐ-TTg22/12/2017Quyết địnhQuy hoạch tổng thể phát triên hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn 2020 định hướng 2030
948/QĐ-BGTVT31/03/2014Quyết địnhQuyết định công bố danh mục các dự án khuyến khích thực hiện nạo vét kết cấu hạ tầng hàng hải kết hợp tân thu sản phẩm
4223/CHHVN-KHĐT19/10/2017KhácGóp ý dự thảo quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5
Lấy ý kiến về Dự thảo nội dung Thông tư sửa đổi số19/07/2017KhácLấy ý kiến về Dự thảo nội dung Thông tư sửa đổi số 14/2013/TT-BGTVT ngày 05/7/2013
1697/QĐ-BGTVT14/06/2017Quyết địnhQĐ sửa đổi, bổ sung QĐ số 4252/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2017
948/QĐ-BGTVT01/05/2014Quyết địnhQĐ công bố danh mục các dự án khuyến khích thực hiện nạo vét kết cấu hạ tầng hàng hải kết hợp tận thu sản phẩm
37/2017/NĐ-CP10/05/2017Nghị địnhNghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
38//2017/NĐ-CP10/05/2017Nghị địnhNghị định về đầu tư xây dựng quản lý khai thác cảng cạn
58/2017/NĐ-/CP 10/05/2017Nghị địnhNghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
58/QĐ-CHHVN17/01/2017Quyết địnhQĐ về việc: Công bố Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu
3383/QĐ-BGTVT14/11/2016Quyết địnhQĐ phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
34/2016/QĐ-TTg23/08/2016Quyết địnhQuyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thủ tục đối với tàu thuyền vào rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa Quốc gia
68/2015/TT-BGTVT06/11/2015Thông tưThông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải ban hành kèm theo Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính Phủ
54/2015/TT-BGTVT15/10/2015Pháp lệnhThông tư Quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam
Số 07/2015/TT-BGTVT07/04/2015Thông tưThông tư quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải
25/2013/TT-BGTVT29/08/2013Thông tưQuy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về hàng hải đối vói hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biến và luồng hàng hải
Số: 1922/QĐ-BGTVGT05/07/2013Quyết địnhQuyết định phê duyệt Đề án "Phân cấp, xã hội hóa công tác duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hàng hải"
Số 10/2013/TT-BGTVT 08/05/2013Thông tưThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
Số 1489/CHHVN-CTHH08/06/2012Công văn điều hànhTổng hợp số liệu và danh bạ cảng biển, luồng hàng hải
Số 21/2012/NĐ-CP21/03/2012Nghị địnhNghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
Số 52/2011/TT-BGTVT24/10/2011Thông tưThông tư số 52/2011/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ GTVT về việc Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
Số 51/2011/TT-BGTVT24/10/2011Thông tưThông tư số 51/2011/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ GTVT về việc Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Nam
3320/TTLT/QP-NG11/12/1997Thông tưHướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/CP ngày 01/10/1996 của Chính phủ về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vào thăm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
31/2010/TT-BGTVT01/10/2010Thông tưCông bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
22/2010/TT-BGTVT19/08/2010Thông tưCông bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình
10/2007/TT-BGTVT06/08/2007Thông tưHướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
02/2010/TT-BGTVT24/12/2009Thông tưCông bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận
2190/QĐ-TTg24/12/2009Quyết địnhVề việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
16/2008/QĐ-TTg28/01/2008Quyết địnhVề công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
1818/QĐ-BGTVT 23/06/2009Quyết địnhVề quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
57/2005/QĐ-BGTVT28/10/2005Quyết địnhVề tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
50/2007/QĐ-BGTVT12/09/2007Quyết địnhCông bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ
49/2007/QĐ-BGTVT12/09/2007Quyết địnhCông bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh
48/2007/QĐ-BGTVT12/09/2007Quyết địnhCông bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai,tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đồng Nai
47/2007/QĐ-BGTVT05/09/2007Quyết địnhCông bố vùng nước cảng biển thuộc tỉnh địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải An Giang
46/2007/QĐ-BGTVT04/09/2007Quyết địnhCông bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lýcủa Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu
45/2007/QĐ-BGTVT04/09/2007Quyết địnhCông bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp
43/2007/QĐ-BGTVT28/08/2007Quyết địnhCông bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa
42/2007/QĐ-BGTVT28/08/2007Quyết địnhCông bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh
41/2007/QĐ-BGTVT28/08/2007Quyết địnhCông bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giangvà khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang
40/2007/QĐ-BGTVT28/08/2007Quyết địnhCông bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế
35/2007/QĐ-BGTVT25/07/2007Quyết địnhCông bố vùng nước các cảng biển thuộc các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho
33/2007/QĐ-BGTVT17/07/2007Quyết địnhCông bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định,tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn
31/2007/QĐ-BGTVT04/07/2007Quyết địnhCông bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Cà Mau
26/2005/QĐ-BGTVT16/05/2005Quyết địnhVề việc công bố tạm thời luồng hàng hải công cộng và luồng hàng hải chuyên dùng
24/2007/QĐ-BGTVT04/04/2007Quyết địnhCông bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định
22/2007/QĐ-BGTVT04/04/2007Quyết địnhCông bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nghệ An
18/2007/QĐ-BGTVT04/04/2007Quyết địnhCông bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nha Trang
11/2007/QĐ-BGTVT23/02/2007Quyết địnhCông bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh
09/2007/QĐ-BGTVT23/02/2007Quyết địnhCông bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
08/2007/QĐ-BGTVT23/02/2007Quyết địnhCông bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Trị
07/2007/QĐ-BGTVT23/02/2007Quyết địnhCông bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình
04/2007/QĐ-BGTVT 24/01/2007Quyết địnhVề việc điều chỉnh vị trí vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tàu
03/2007/ QĐ-BGTVT 22/01/2007Quyết địnhVề việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi
71/2006/NĐ-CP25/07/2006Nghị địnhNghị định số 71/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/07/2006 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
64/2005/QĐ-BGTVT30/11/2005Quyết địnhQuyết định số 64/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
57/2005/QĐ-BGTVT28/10/2005Quyết địnhQuyết định số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
41/2005/QĐ-BGTVT 16/09/2005Quyết địnhQuyết định 41/2005/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
88/2004/QĐ-BTC 19/11/2004Quyết địnhQuyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải
55/CP01/10/1996Nghị định Nghị định số 55/CP ngày 1-10-1996 của Chính phủ về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vào thăm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ