Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
29287
Đang online
45
CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN
     Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam công bố dưới đây chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân hợp pháp của người sử dụng Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ www.vinamarine.gov.vn.
    Đề nghị hãy đọc kỹ những quy định trong chính sách này. Nếu quý vị không đồng ý với chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, đề nghị không truy cập và sử dụng Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ www.vinamarine.gov.vn.
    Bằng việc truy cập và sử dụng Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ nêu trên, quý vị đã đồng ý với những điều khoản của chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân được trình bày sau đây:
1. Tự động thu thập các thông tin không thuộc cá nhân
    Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân của những người sử dụng Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam.
    Xin lưu ý rằng Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam có thể cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp về người sử dụng, hình thức kết nối vào Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam và các thông tin liên quan đến Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam cho những bên thứ ba có uy tín, nhưng những thống kê này sẽ không chứa các thông tin nhận diện cá nhân.
2. Thu thập thông tin cá nhân với sự đồng ý của người dùng
    Để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng, hoặc quản lý những chương trình tương tác với người sử dụng như góp ý, Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam có thể cần phải hỏi những thông tin cá nhân của quý vị như tên, địa chỉ và địa chỉ email.
    Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam có thể sử dụng những thông tin này để đáp ứng các yêu cầu của quý vị, hoặc liên lạc với quý vị bằng email để gửi thông tin về hoạt động và các sự kiện của chúng tôi.
    Ngoài những thông tin cá nhân mà quý vị có thể cung cấp cho Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam, Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam có thể sử dụng công nghệ cho phép thu thập một số thông tin kỹ thuật của quý vị như địa chỉ giao thức Internet, hệ điều hành trên máy tính, kiểu trình duyệt, các kiểu lưu thông mạng và địa chỉ của bất kỳ trang web liên quan nào.
3. Bảo mật
    Xin lưu ý rằng luôn có những rủi ro gắn với việc cung cấp dữ liệu cá nhân một cách trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua Internet và không có hệ thống công nghệ nào tuyệt đối an toàn để chống lại sự quấy nhiễu hoặc hacker.
    Tuy nhiên, Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam luôn cố gắng sử dụng các biện pháp thích hợp để ngăn cản và giảm thiểu những rủi ro của việc truy cập trái phép, sử dụng không đúng đắn và không chính xác các thông tin cá nhân của quý vị.
4. Tính chính xác của thông tin thu thập
    Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam có thể bổ sung, sửa chữa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không hoàn chỉnh, không chính xác hoặc lạc hậu mà Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam có được liên quan đến hoạt động của Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam.
5. Nhận diện khách viếng thăm
    Đôi khi thông tin có thể được đưa vào máy tính của quý vị để cho phép chúng tôi nhận diện quý vị. Thông tin này thường được gọi là các “cookies”. Qua việc cho biết cách thức và thời gian mà quý vị viếng thăm Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam này, thông tin này có thể giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam.
    Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cookies để xem thông tin trên đĩa cứng của quý vị mà những thông tin này được một cookies từ Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam này đặt vào đó. Việc sử dụng cookies là một tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi và nhiều Cổng thông tin điện tử, website khác cũng sử dụng chúng. Các cookies được lưu trên máy tính của quý vị chứ không phải trên Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam.
    Nếu quý vị không muốn nhận các cookies, hoặc muốn được thông báo khi chúng được sử dụng, thì quý vị cần thiết lập chế độ cho trình duyệt của quý vị làm điều này, nếu trình duyệt của quý vị cho phép.
6. Thay đổi chính sách riêng tư
    Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam có thể thay đổi chính sách về quyền riêng tư này, hoặc thay đổi, sửa đổi hoặc rút lại sự truy cập đến Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam, hoặc nội dung của những trang này vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo trước.
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ