Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
29327
Đang online
85
CHI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Chi Cục hàng hải tại thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: (0225) 3836.355/3838.119

Fax: (0225) 3836.119

Email: cc.hpg@vinamarine.gov.vn

Nhiệm vụ chủ yếu:

- Theo sự uỷ quyền của Cục trưởng Cục HHVN, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chuyên ngành hàng hải ở khu vực phía Bắc.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Cục HHVN và hướng dẫn các đơn vị hàng hải trong khu vực thực hiện các quy định của Cục trưởng Cục HHVN, Bộ trưởng Bộ GTVT và Chính phủ.

- Thực hiện chế độ báo cáo Cục trưởng Cục HHVN theo quy định.

- Thực hiện công tác hành chính, quản lý, bảo vệ, văn thư, lễ tân và phối hợp với Văn phòng cục HHVN để xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Chi cục và việc tổ chức các hội nghị, hội thảo ở khu vực.

- Tổ chức quản lý, bảo quản tài sản của chi cục và bảo vệ cơ quan.

- Chăm lo đời sống tinh thần vật chất và thực hiện chính sách kinh tế xã hội cho CBCNV Chi cục.

- Theo sự uỷ quyền của Cục trưởng Cục HHVN phối hợp với các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước và các ngành kinh tế tại khu vực để giải quyết những vấn đề có liên quan đến ngành tại khu vực.

Chi Cục hàng hải tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 89 Pasteur – Phường Bến Nghé – Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3829.2608

Fax: (028) 3822.4215

E-mail: cc.hcm@vinamarine.gov.vn

Nhiệm vụ chủ yếu:
- Theo sự uỷ quyền của Cục trưởng Cục HHVN, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chuyên ngành hàng hải ở khu vực phía Nam.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc và hướng dẫn các đơn vị hàng hải trong khu vực thực hiện các quy định của Cục trưởng Cục HHVN, Bộ trưởng Bộ GTVT và Chính phủ.

- Thực hiện chế độ báo cáo Cục trưởng Cục HHVN theo quy định.

- Thực hiện công tác hành chính, quản lý, bảo vệ, văn thư, lễ tân và phối hợp với Văn phòng cục HHVN để xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Chi cục và việc tổ chức các hội nghị, hội thảo ở khu vực.

- Tổ chức quản lý, bảo quản tài sản của chi cục và bảo vệ cơ quan.

- Chăm lo đời sống tinh thần vật chất và thực hiện chính sách kinh tế xã hội cho CBCNV Chi cục.

- Theo sự uỷ quyền của Cục trưởng Cục HHVN phối hợp với các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước và các ngành kinh tế tại khu vực để giải quyết những vấn đề có liên quan đến ngành tại khu vực.

Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ